• Fagdommer Per Jordal, grunneier Christian Bjelland og advokat Kjell Holst Sæther var på befaring ved Figgjoelven på onsdag. Ola Fintland

Ikke forlik i badestrid

Retten ville at partene skulle inngå forlik i konflikten mellom badende og fiskere på Sele, men partene ble ikke enige. Dom i saken er ventet innen fire uker.