Fengselet ble advart av lege

Advarslene fra bydelsoverlege Harald Bjørnstad ble denne uken sendt på telefaks og som brev til underdirektør Ståle Olsen ved Åna kretsfengsel.