Tilsynet aner uråd

Regiondirektør Gorm Elias Hognestad iKonkurransetilynet leverte for nesten to år siden en kritiskrapport om konkurransesituasjonen i byggvaremarkedet i Rogaland tilsine overordnede i Oslo. Han ble ignorert.