Eldre sørger for seg selv

Det er ikke bare slektninger som kjøperomsorgstjenester til de eldre. Mange gamle har tatt skjeen i egenhånd. Og stadig færre bryr seg om arven til etterslekten.