• Fungerende divisjonsdirektør Jan Erik Nilsen, ved psykiatrisk divisjon Helse Vest, er klar på at sykehuset er svært opptatt av å forebygge aggresjon og vold mellom pasienter og personell. Jarle Aasland

- Svært beklagelig, men vil forekomme

Trusler og vold ved psykiatrisk divisjon SUS er alvorligere nå enn tidligere.