• Før første gong møttest politikarane etter at det vart offentleg kjent at Hå-rådmannen må slutta. Det prega møtet. Her sit rådmann Lars Kolnes mellom to av dei som ikkje har tillit til han, varaordførar Sveinung Lode og ordførar Mons Skrettingland. Jan Inge Haga

Her vert det viktigaste sagt utan ord

Sjeldan har så mange følelsar og tankar fosskoka så hardt under eit grytelokk. Ordførar Mons Skrettingland held lokket på plass med fast hand.