Færre til Lundehaugen videregående skole

Søkningen til allmenfag ved Lundehaugen videregående skole er halvvert. 44 færre enn i fjor har søkt grunnkurs allmenne og økonomiske fag. Klasser står dermed i fare for å bli lagt ned. Derimot har søkertallet til grunnkurs musikk, dans, drama økt med 27 primærsøkere, fra 103 til 130. Til de videregående kursene er det ingen endring i primærsøkertallet.