• Av og til haster det. Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til viktige helseopplysinger om deg, uavhengig av hvor du får behandling Pål Christensen

Ny journal kan redde livet ditt

Nå kan du og helsepersonell få elektronisk tilgang til viktige opplysninger om helsen din, som kan være nyttige i en akutt situasjon.