• Olaug Bollestad roses for utspillet om en mer pragmatisk holdning til abort i KrF. Lars Idar Waage

Savner politisk debatt om forebygging av abort

Helsedirektoratet roser Olaug Bollestad for å sette fokus på forebygging og håper KrF-politikerens utspill vil føre til en bred, politisk debatt om temaet.