• Barneminister Solveig Horne (Frp) sier at regjeringen vil prioritere tiltak som sikrer at søsken i barnevernet i større grad får vokse opp sammen. Jonas Haarr Friestad

– Færre skal måtte oppleve det samme som «Merethe»og «Stian»

Barneministeren vil arbeide for at barnevernsbarn i større grad skal få vokse opp med sine søsken.