Røykutvikling i leilighet

Brannvesenet har kontroll etter røykutvikling i en leilighet i Terje Vigens vei på Hundvåg.