Stavanger-POT er helt taust

— Ingen kommentar, er det eneste svaret det er mulig å få på Politiets overvåkningstjeneste (POT) i Stavanger politidistrikt når man spør om Viksveen-saken.