Høyesterett opphevet spion-kjennelse

Høyesterett har opphevet kjennelsen i Borgarting lagmannsrett om at POT har frist til 1. mars med å gi Stein Viksveen mer opplysninger om spionsiktelsen.