Ny riksvei vil ikke hjelpe

Ny trasé for riksvei 13 åpner i høst, men trafikken i Skippergata og på Hanaveien vil stå like tett.