Fylkesmannen ser alvorlig på utslippet

Fylkesmannen i Rogaland ser alvorlig på giftutslippet i Håelva. Utslippet har trolig tatt livet av tusenvis av fisk. Det er foreløpig uklart hvilken gift det dreier seg om og hvem som har forårsaket utslippet.