Trampoline forårsaket strømbrudd

Trampolinen blåste av gårde og traff høyspentledning. Ti husstander er uten strøm.