• Martin Cave, pastor i IMI-kirken og styremedlem i KF-skolen. Lars Idar Waage

Privatskole vil selge elevplasser til kommunen

Den kristne privatskolen KF-skolen har nytt bygg på Kampen og ledig kapasitet. Nå tilbyr de kommunen å kjøpe inntil 100 plasser.