• Bror og søster Knud Knudsen og Ellen Jepson, samt deres søsken, Helge og Siri Knudsen, har fått oppleve Stavanger kommunes praksis med ekspropriasjon av eiendom til friluftsformål. Med kun «glassperler som vederlag», skriver Knud Knudsen. Fredrik Refvem

Avviser utstrakt bruk av ekspropriasjon

17 eiendommer har vært berørt av vedtak om ekspropriasjon. Det mener rådmannen er helt greit.