Syklist skadet i velt på Tasta

Det som først ble meldt som en kollisjon mellom buss og sykkel, viste seg å være en ren sykkelulykke.