• I 74 år har dette vært et kortreist hytteparadis for familien. Nå vil Frøydis Hauge Line kjøpe den ett mål store eiendommen i skogen ved Skjelsetvatnet. Geir Sveen

Per Lines hytte blir politikk

Det måtte bare være en slik hytte han hadde selv «stillhetens arkitekt», Per Line. Hytta er aldri før blitt vist fram.