• Færre bankkunder går i banken for å få utført sine bankærender. Jarle Aasland

850.000 nordmenn bruker bare bank på nett og telefon

Stadig færre nordmenn går i banken med bankærendene sine. De gjør dem heller på nett, mobil og fasttelefon, ifølge Finans Norge.