• Dette er en illustrasjon på noe blant annet Stavanger-politikere i Høyre, Venstre, KrF og de uavhengige (Hilde Karlsen) ønsker at skal bli en realitet. Visco/Rogaland fylkeskommune.

Full fyr i bybanesaken

Et knapt flertall i formannskapet har vedtatt ønsket om å bygge bybane.