• Rektor Frøydis Anthonsen ved Nylund skole er blant de rektorene som kan se fram til mer penger hvis politikerne går inn for skolesjefen forslag til ny modell for fordeling av ressurser til spesialundervisningen. Jon Ingemundsen

22 skoler får mer, 18 får mindre

Skolesjefen i Stavanger vil fordele pengene til spesialundervisning på en ny måte. Skoler i de mørkeste sonene på kartet vil få mer, skoler i de lyse sonene vil få mindre.