• – Eg er svært bekymra for at me blir utfordra i at me ikkje får forvalta lovverket slik me skal, seier barnevernsjef i Sandnes, Trygve Apeland.

Fosterbarn står på vent

Barnevernet i Sandnes er bekymra over at dei ikkje kan tilby betre heimar til barn som opplever omsorgssvikt. No merkar dei og mangelen på fosterheimar til born heilt ned i førskulealderen.