• Jonny André Risvik ble sviktet av Stavanger kommune før han ble torturert til døde, konkluderte Fylkesmannen tidligere i år. Tirsdag legger kommunaldirektør Per Haarr (t.v.) fram en rekke tiltak for Kåre Reiten og de andre levekårspolitikerne i byen. Jarle Aasland

Setter politisk punktum i Kampen-saken

For fire år siden ble Jonny Risvik (28) mishandlet til døde i en leilighet på Kampen. Nå har Stavanger kommune iverksatt flere forbedringstiltak for å hindre nye tragedier.