• Friminuttene kan være vanskelig for barn og unge. Fellesaktiviteter kan bidra til å øke trivselen (illustrasjonsfoto) Pål Christensen

Mobbing skjer i skolegården

Elevundersøkelsen 2013 viser at 74 prosent av all mobbing skjer utenfor klasserommet. Kun fem prosent er nettmobbing.