Fylkespolitikerne vil gi flere billigere reiser

Flere kommuner ønsker å ta del i suksessen Hjem-Jobb-Hjem. Nå åpner politikerne i fylket for videreføring av prosjektet og større nedslagsfelt.

Flere kommuner vil være med på HjemJobbHjem.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Prøveprosjektet Hjem-Jobb-Hjem har fått 48 millioner kroner i statlige midler for å senke bilandelen på Nord-Jæren til og fra jobb.

Prosjektet har en varighet på to år, ut 2017, men allerede nå sier fylkespolitikerne i Samferdselsutvalget som Aftenbladet har pratet med fra Ap, SV, Sp og Venstre og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) at de ønsker en videreføring og utvidelse av prøveprosjektet.

Et par av politikerne tar et økonomisk forbehold i sine uttalelser.

– Informasjonen vi har etter ett års drift gir et godt grunnlag for å utvide ordningen. Det er like viktig å få folk som arbeider lenger sør i fylket til å reise kollektivt, sier SV-politiker og medlem i Samferdselsutvalget, Heidi Bjerga.

Det var Kolumbus som startet prosjektet i sin tid. I januar 2016 knyttet de til seg flere samarbeidspartnere og ble bevilget belønningsmidler. De statlige pengene var øremerket for bedrifter i kommunene Randaberg, Sandnes, Stavanger og Sola.

Kjartan Alexander Lunde i Venstre ønsker, på lik linje med SVs Heidi Bjerga, en utvidelse av dagens samarbeid.

− Det er utelukkende positivt at vi har funnet et prosjekt som virker og enda flere vil ta del i. Venstre ønsker bedre kollektivtransport for enda flere, sier fylkespolitikeren.

– Avgjørende

– Denne typen prosjekter vil spille en avgjørende rolle om vi skal nå målsetningen om å øke kollektivandelen på Nord-Jæren. Hjem-Jobb-Hjem prosjektet synes utvilsomt å ha vært en suksess så langt, og bidrar blant annet til å synliggjøre det kollektivtilbudet vi har og hele tiden utvikler, sier fylkespolitiker Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Han ønsker å videreføre dagens ordning, men minner om at det er viktig å analysere effekten av pengene som puttes inn i prosjektet før det eventuelt utvides.

– Prosjektet har lykkes

Leder for samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune, Arne Bergsvåg (Sp), konstaterer at prosjektet så langt har vært en suksess.

– Målet var å få flere til å reise kollektivt til jobb. Det ser vi ut til å ha lykkes med, sier han.

Oppdaterte tall fra Hjem-Jobb-Hjem viser at 200 bedrifter har meldt seg på og 30.000 arbeidstakere kjøper billetten til 500 kroner.

– Foreløpig er det et prøveprosjekt, men plattformen som HjemJobbHjem representerer ønsker vi at skal bli permanent. Målet er at prosjektet skal bli selvfinansierende innen den nye bymiljøavtalen trer i kraft i 2018, sier Bergsvåg.

Justerer dagens ordning

Det har kommet sterke ønsker både sørover på Jæren og fra Strandalandet om deltakelse i prosjektet.

– Jeg har forståelse for at de ønsker seg med. I nye prosjekter er det ofte enklest å begynne med et begrenset området for å finne ut hvordan det virker før man øker omfanget, sier han.

Skal Hjem-Jobb-Hjem utvide seg vil det bli et spørsmål om finansieringen. Bergsvåg bekrefter allerede nå at det vil skje justeringer på dagens ordning.

– Det flotte med Hjem-Jobb-Hjem er at det har vært en dugnad. Arbeidsgiverne har blitt med på spleiselaget, forteller Sp-politikeren.

Ser på muligheter

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) sier fylket vil se på hvordan de skal løse utfordringen med å videreføre og utvide dagens eksisterende ordning.

– Ett år etter ser vi at svært mange ønsker å knytte seg til denne ordningen. Basert på den store etterspørselen etter ordningen sammen med et uttalt mål om å få flere over på kollektive løsninger, så må vi se på hvordan vi kan videreføre ordningen og om det er mulig å la den omfatte flere. Det er både et spørsmål om kapasitet og økonomiske midler, sier Ege Tengesdal.

PS. Representantene som har blitt kontaktet i Høyre og Frp har ikke besvart Aftenbladets henvendelser.

Publisert: