Jæren Gardsmeieri reddet

Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen drysset sent i går kveldmillioner av kroner over de nedleggingstruede Q-Meieriene. Dermedkan norske forbrukere fortsatt få melk fra Jæren Gardsmeieri iKlepp og Gausdalmeieriet i Oppland.