Figgen kan gå til Gjesdal

Sandnes og Gjesdal har gitt ut en felles turistinformasjons-brosjyre. Det er bra. Kanskje tiden nærmer seg for å se litt på kommunegrensen mellom de to naboene, skriver redaksjonsleder Ole Sivertsen.