Byplansjefen skeptisk til utfylling i havna

Byplansjef Jan A. Bekkeheien er i tvil om det er riktig å la Sandnes Havn KF få utvide sin virksomhet i Indre Vågen. I sin uttalelse til Strategisk havneplan skriver byplansjefen at han mener sentrumsutviklingen med mindre industri og flere boliger «vil antakeligvis true havnens eksistens allerede i nær framtid».