Rapport avviser samling på Jåttå

Landsdelsutvalget for Nord-Norge ønsker delt løsning med Nato på Jåttå og en nasjonal kommando i Bodø.