- Ikke rør fritidsklubbene

I valgperioden som nå går mot slutten, har politikerne i Sandnes flere ganger måttet vurdere å legge ned fritidsklubber for ungdom.