- Rådmannen må vurdere å gå

Nina Grure (V) er rasende på det som skjer i Eigersund kommune. Hun mener noen bevisst prøver å flytte oppmerksomheten bort fra den kritiske granskingsrapporten.