Parkometer for småbåter

Nå blir det parkeringsautomat for småbåtene også. Europark AS harfått kontrakt med Stavanger Interkommunale havn for å ta betalingfra båtgjestene i Vågen og ved Bekhuskaien i Stavanger.