- Beskytt treningsfeltene ved Giskebanen

Treningsfeltet ved Giskebanen vil raseres som følge av rådmannens ønske om kulvert fra Smeaheia og inn til Sandnes stadion, mener Pål Thornes i Ulf Sandnes.