- En glad gutt

Knut Lien har stort sett ledd og sleivet med kjeften siden vi traffham for en halv time siden. Det er vel sånn en blir av å væreungkar. Eller blir en ungkar av å være sånn?