Frank Roland blir Hana-trener

Frank Roland skal trene fotballaget til Hana i 3. divisjon neste år. Han tar over etter Mike McCabe som skal trene Vidar i 2. divisjon.