Frykter forbud mot brenning av matavfall

Brenning av matavfall må forbys i Norge, signaliserte Stortingetfør sommerferien. Et slikt forbud vil ramme flere planlagteforbrenningsanlegg. Et av dem skal bygges i Hå.