Samler troppene

Oda Nysveen Vagle, Anne Beth Mathiassen og Synnøve Folkvord sto på sidelinjen og så på sønnene sine gjennom hele treningen.