Få får autopass av arbeidsgiver

Sandnes kommune betaler utgifter i bompengeringen for enkelteansatte. Få bedrifter har valgt å gjøre det samme.