Måtte bråbremse med 45 tonn last

Da vogntoget fra Nor-Cargo måtte bråbremse for en personbil i krysset RV 509 og Tananger Ring, raste betongblokk-lasten i tilhengeren ut forover.