Varierende vakthold i badeanlegg

Mangel på klare sikkerhetsregler gjør at alle svømme— og badeanleggselv må vurdere hva god sikkerhet er. Mange opererer likevel medminimum tre vakter, som i Havanna.