For lite mat til eldre handler om tid

Tre av ti pasienter ved norske sykehjem er underernært. Det kan skyldes dårlig tid hos personalet, mener oversykepleier Bjørg Bjørkelund.