- Overdimensjonert og altfor dyrt

Oljeindustrien arbeider nå med å splitte opp avfallet fra Nordsjøen slik at mengden som er aktuell for Sokndal, blir mindre.