- Må sette makt bak ordene

Honnør: — Valgerd Svarstad Haugland skal ha honnør for at hun nåsier klart fra. Men det gjenstår å se om det er mer enn ord, sierMargit Hunemo. Selv har hun ikke hørt et ord fra partiledelsenetter at hun skrev brev til sentralstyret og ba partiet gripe innoverfor regjeringen.