Legevakten er ikke vikar for fastlegene

Pasientene må bli flinkere til å bruke fastlegenes vikarordning iferien, mener helsesjefen i Stavanger. Legevakten i Stavanger fårstadig køer av pasienter som burde vært hos fastlege.