KrF-leder kan bli innkalt som vitne

KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland risikerer å bli innkalt tilpolitiavhør i forbindelse med saken mot fylkesvaraordfører JanBirger Medhaug i Rogaland.