Utviklingstilskot til utkantbutikkar

Butikkar i distrikta kan kniva om 5 millionar kroner i utviklingstilskot. Ein del handelsmenn i Ryfylke ligg an til å få pengar.