Ny bussrute til Bergen

Samferdselsdepartementet har gitt Royal Turbuss AS, Bergen konsesjon for drift av ekspressbussrute på strekninga Bergen — Stavanger. Konsesjonen gjelder for en periode på ti år, regnet fra 1. januar 2004.