Stavanger best i kirkeklassen

Hvert år besøker over 5 millioner mennesker gudstjenester i Den norske kirke. Stavanger bispedømme er best i landet.